Meny

Medlem av:

lauvtre

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt Hermundsdalen:

Bilder frå Hermundsdalen

Det heile starta 27.10.2007, då hadde me fyrste synfaring, men sjølve arbeidet starta ikkje før
i Mars året etter.
Alle byggesett er laga på tomta til Jordal tre & trebehandling i Ålvik, og frakta med trailar til
Furenestreet for deretter å bli frakta med helikopter til fjells. (tilsaman 400 hiv)

Det som har skjedd i korte trekk er:
Det fyrste som vart gjort var hogst av Taubanetrase, dernest var det viktig å reparere våningshuset
så det gjekk an å bu der profesorisk (utedo, tett hus, brannsikkert hus).
For å kunne utføre arbeidet måtte me reise eit saghus, dette gjorde me ved hjelp av helikopter.
Sjølve saghuset vart laga i Ålvik å vart først reist på torgallmenningen i Bergen
(på bønder i byn(200x), deretter vart det frakta til Ålvik, å stod der i nokre år før det til slutt enda
opp som saghus i Hermundsdalen.

Så var det reprasjon av våningshus med nye sperr, nytt tak og golv, panel innvendig/utvending,
isolering osv.
Utvendig vart det laga veg, laga grøfting med dreneringsrøyr, utgraving av gamal grunnmur til løa osv..
Reprasjon av grunnmur til løa vart gjort i August 2009. Byggesettet vart satt på plass seksjonsvis med
helikopter på fem timar.
Desember 2009 var løa ferdig utvendig, med nye glas og dører. I 2010 skal me få på plass isolering og
panel(lauvtrepanel frå Ålvik).


gammelt husnytt hus

Før Etter